Volba automobilu

Otisk

According to Section 5 of the Telemedia Act (TMG):

CPA Performance GmbH
Eisenbahnstraße 20
73235 Weilheim an der Teck
Germany

Jednatel společnosti:
Carlo Renz

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 70 23 / 948 89 10
Telefax: +49 (0) 71 64 / 800 69 21
E-Mail: info@cpa-chiptuning.cz

Registrace zápisu:
Zápis do obchodního rejstříku. Rejstříkový soud: Amtsgericht Ulm HRB 733674

DIČ:
VAT identification number according to section 27 a of the VAT Tax Act: DE 815 632 935

Disclaimer:
Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou péčí. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za správnost, úplnost nebo aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah těchto stránek na základě obecných ustanovení § 7 odst. 1 telekomunikačního zákona. Podle § 8 až 10 telekomunikačního zákona nejsme povinni jako poskytovatel služeb sledovat přenášené nebo ukládané zahraniční informace nebo vyšetřovat okolnosti svědčící o nezákonné činnosti. Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací podle obecných právních předpisů zůstávají nedotčeny. Relevantní However, a relevant liability is only possible from the date of knowledge of a concrete infringement. Upon notification of such violations, we will remove the content immediately.

Liability for links
Our offer contains links to external websites over which we have no control. Therefore, we can also assume no liability for this foreign content. The respective provider or operator of the pages is responsible for the content of linked pages. The linked sites were checked at the time of linking for possible legal violations. Illegal content was not recognizable at that time. Permanent monitoring of the linked pages is unreasonable without concrete evidence of a violation. Upon notification of violations, we will remove such links immediately.

Copyright
The contents and works on these pages created by the site operator are subject to German copyright law. Duplication, processing, distribution and any kind of utilisation that exceeds copyright limitations require the written consent of the author or creator. Downloads and copies of these pages are only permitted for private, non-commercial use. Where the content has not been created by the website operator, the copyrights of third parties are respected. In particular, content of third parties is indicated as such. If you nevertheless discover a copyright infringement, we kindly ask you to inform us. Upon notification of violations, we will remove the content immediately.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Naše webové stránky lze užívat bez zadání osobních údajů. Na některé služby na našich stránkách se mohou vztahovat jiná pravidla, nicméně ta jsou zvlášť vysvětlena níže. Shromažďujeme od vás vaše osobní údaje (např. jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo atd.) v souladu s ustanoveními německé právní úpravy o ochraně osobních údajů. Informace se považují za osobní, pokud je lze přiřadit výlučně k jedné konkrétní fyzické osobě. Právní rámec pro ochranu osobních údajů lze nalézt v německém spolkovém zákoně o ochraně osobních údajů (BDSG) a telekomunikačním zákoně (TMG). Ustanovení níže slouží k poskytování informací o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování, používání a zpracování osobních údajů poskytovatelem.

CPA Performance GmbH
Eisenbahnstraße 20
73235 Weilheim an der Teck
Germany

info@cpa-chiptuning.cz
+49 (0) 70 23 / 948 89 10
jednatel: Carlo Renz

Mějte, prosím, na paměti, že přenos dat prostřednictvím internetu podléhá bezpečnostním rizikům, a proto nelze zajistit úplnou před přístupem třetích stran k přenášeným datům.

Cookies

Naše internetové stránky využívají tzv. cookies k rozpoznání opakovaného použití našich webových stránek stejným uživatelem/předplatitelem internetového připojení. Cookies jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč stahuje a ukládá do počítače. Používají se ke zlepšení našich internetových stránek a služeb. Ve většině případů tyto tzv. "session cookies", které jsou odstraněny poté, co naše stránky opustíte.

Nicméně tyto cookies do určité míry předávají informace používané k vašemu automatickému rozpoznání. K rozpoznání dochází skrze IP adresu, která je uložena v cookies. Informace takto získané slouží ke zlepšení našich služeb a k urychlení vašeho přístupu na web.

Můžete zabránit instalaci cookies prostřednictvím úpravy nastavení v softwaru vašeho prohlížeče. Nicméně měli byste mít na vědomí, že tím nebudete moci plně využívat všechny funkce našeho webu.

Data serveru

Z technických důvodů jsou shromažďována následující data, která váš internetový prohlížet předává nám nebo našemu poskytovateli webového prostoru (tzv. soubory protokolu serveru): - typ a verze prohlížeče, který používáte - operační systém - webové stránky, které vás odkázali na nás (doporučující URL) - webové stránky, které navštěvujete - datum a čas vaší návštěvy - vaše adresa internetového protokolu (IP). Tato anonymní data jsou uložena odděleně od jakýchkoli osobních údajů, které jste mohli poskytnout, a proto je nelze spojit s žádnou konkrétní osobou. Tato data se používají ke statistickým účelům v závislosti na zlepšení našich webových stránek a služeb.

Účel registrace

Nabízíme vám možnost zaregistrovat se na náš web. Informace k zadání při registraci, jak jsou uvedeny v registračním formuláři

Prosím zadejte: křestní jméno, příjmení, společnost, ulice, PSČ, město, země, e-mailová adresa, telefon

je shromažďován a ukládán výhradně pro použití naší webovou stránkou. Při registraci na našem webu také ukládáme vaši IP adresu a datum a čas, kdy jste se zaregistrovali. Toto slouží k naší ochraně v případě, že třetí strana neoprávněně a bez vašeho vědomí použije vaše data k registraci na našem webu. Žádná z těchto informací není předána třetím stranám. Žádná z těchto informací rovněž neodpovídá informacím, které mohou být shromažďovány ostatními součástmi našeho webu.

Newsletter

Naše webová stránka vám nabízí možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. Newsletter vám pravidelně poskytuje informace o našich službách. Pro obdržení našeho newsletteru požadujeme platnou e-mailovou adresu. Zkontrolujeme e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a, abychom určili, jestli jste ve skutečnosti vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy nebo zda je skutečný vlastník poskytnuté e-mailové adresy oprávněn dostávat newsletter. Při přihlášení k odběru našeho newsletteru si uložíme vaši IP adresu, stejně jako datum a čas, kdy jste se přihlásili k odběru. Toto slouží k naší ochraně v případě, že třetí strana neoprávněně a bez vašeho vědomí použije vaši e-mailovou adresu k přihlášení k našemu newsletteru. Nebudeme shromažďovat žádná další data. Takto shromážděná data se používají pouze pro účely dostání našeho newsletteru. Žádné informace nejsou předávány třetím stranám. Žádná z těchto informací rovněž neodpovídá informacím, které mohou být shromažďovány ostatními součástmi našeho webu. Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit. Další podrobnosti najdete v e-mailu potvrzující váš odběr, stejně jako v každém newsletteru.

Kontaktujte nás

Na naší webové stránce vám nabízíme možnost nás kontaktovat, a to buď e-mailem a/nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. V takovém případě informace poskytnuté uživatelem jsou uloženy za účelem usnadnění komunikace s uživatelem. Žádné informace nejsou předávány třetím stranám. Žádná z těchto informací rovněž neodpovídá informacím, které mohou být shromažďovány ostatními součástmi našeho webu.

Užití Google Analytics s anonymizací

Naše webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále jen "Google"). Google Analytics používá tzv- "cookies", textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, aby se usnadnila analýza vašeho používání internetové stránky.

Informace generované těmito cookies, jako je zejména čas, místo a frekvence vašich návštěv na našich webových stránkách, zahrnující vaši IP adresu, jsou přenášeny na místo společnosti Google v USA a zde ukládány.

Na našem webu používáme Google Analytics s funkcí anonymizace IP. Tímto Google zkrátí a anonymizuje vaši IP adresu před převedením ze strany členských států Evropské unie nebo signatářských států Dohody o evropském hospodářském prostoru.

Google použije tyto informace k vyhodnocení využití našeho webu z vaší strany, za účelem sestavení reportů o činnosti na webu a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním webové stránky - a internetu. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud jsou tato data zpracována třetími stranami jménem společnosti Google.

Google prohlašuje, že nikdy nespojí vaši IP adresu s dalšími daty, které jsou v držení Google. Můžete zabránit instalaci cookies tak, že odpovídajícím způsobem upravíte nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně měli byste si však být vědomi, že tímto nebudete moci plně využívat všechny funkce našeho webu.

Google také nabízí možnost deaktivace pro většinu běžných prohlížečů, a tak poskytuje vám větší kontrolu nad vašimi daty, která jsou shromažďována a zpracovávána společností Google. Pokud tuto možnost povolíte, žádné informace týkající se vaší návštěvy na webu nebudou do Google Analytics přenášeny. Aktivace však nebrání přenosu informací k nám nebo do jiných služeb webové analýzy, které můžeme použít. Více informací o možnosti deaktivace možnosti poskytované společností Google a jak povolit tuto možnost, naleznete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Použití Google Maps

Používáme "Google Mapy", součást Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále jen “Google”).

Google nastaví soubor cookie za účelem zpracování uživatelského nastavení a dat, aby byla zobrazena stránka s integrovanou součástí "Google Maps". Obecně platí, že tento soubor cookie není vymazán zavřením prohlížeče, ale jeho platnost vyprší po určité době, za předpokladu, že jej dříve ručně neodstraníte.

pokud nesouhlasíte s tímto zpracováním vašich údajů, můžete zvolit deaktivaci služby "Google Maps", a tím tak bránit přenosu dat do společnosti Google. Chcete-li toto učinit, musíte v prohlížeči deaktivovat funkci Java Script. Nicméně rádi bychom zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci používat "Google Maps" nebo alespoň v omezené míře.

Použití "Google Maps" a informace získávané prostřednictvím "Google Maps" jsou v souladu se smluvními podmínkami společnosti Google

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

stejně jako s dalšími smluvními podmínkami pro "Google Maps"

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Používání komponentů YouTube s vylepšeným režimem ochrany dat

Na našich webových stránkách používáme komponenty (videa) společnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, společnost patřící Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Za tímto účelem používáme " - rozšířený režim ochrany dat -" možnost poskytovanou YouTube.

Když si zobrazíte stránku, která obsahuje vložené video, naváže se spojení se serverem YouTube a obsah se objeví na webové stránce prostřednictvím komunikace s vaším prohlížečem.

Na základě informací poskytnutých YouTube jsou data v " - rozšířeném režimu ochrany dat -", přenášena pouze na server YouTube, zejména které z našich webových stránek jste navštívili, pokud jste viděli video. Pokud jste současně přihlášeni na YouTube, budou tyto informace přiřazeny k vašemu uživatelskému účtu na YouTube. Tomu můžete zabránit tím, že se před návštěvou našeho webu odhlásíte z vašeho uživatelského účtu, než navštívíte naši webovou stránku.

Další informace o ochraně dat poskytované YouTube poskytuje Google na tomto odkaze:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Používání PayPal jako platební metody

Pokud se při dokončení objednávky rozhodnete použít PayPal jako online platební službu, budou vaše kontaktní údaje během procesu objednávání zaslány společnosti PayPal. PayPal je služba poskytovaná společností PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. PayPal přebírá funkci online platební služby a správce a nabízí služby ochrany kupujících.

Osobní data přenášená do PayPal obvykle zahrnují vaše křestní jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, IP adresu, e-mailovou adresu nebo další data potřebná ke zpracování vaší objednávky, jako zejména množství objednaných předmětů, čísla předmětů, fakturovaná částka, procentní v rámci daní a fakturační údaje, atd.

Tyto informace je nutné předat, aby se vaše objednávka mohla zpracovat za pomocí zvoleného způsobu platební metody, zejména za účelem potvrzení vaší identity a správy vaší platby ve vztahu se zákazníky.

Mějte však, prosím, na paměti následující: PayPal může také předávat vaše osobní údaje subdodavatelům nebo jiném přičleněným organizacím, v rozsahu nezbytném pro splnění smluvní závazků vyplývajícím z vaší objednávky nebo pro zpracování osobních údajů ve vaší objednávce.

V závislosti na typu platby, který si předtím ve vašem PayPal účtu zvolíte, což může zahrnovat platbu na fakturu nebo platbu převodem z účtu, převede PayPal osobní údaje převedené do PayPal do úvěrových agentur. Převedené informace slouží k vaší identifikaci a k ověření vaší bonity s ohledem na vámi zadanou objednávku. Další informace o úvěrových agenturách, kterým PayPal přenáší data a o datech, která jsou shromažďována, zpracovávána, ukládána a předávána PayPal, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů spolčenosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Užití Google-Adwords

Pro účely propagace náš web také používá reklamní nástroj Google, a to "Google-Adwords". V rámci tohoto náš web využívá analytickou službu "Conversion-Tracking" od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále jen “Google“). Pokud náš web navštívíte prostřednictvím reklamy Google, je soubor cookie umístěn do vašeho počítače. Cookies jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč stáhne a uloží do vašeho počítače Cookies are small text files that your internet browser downloads and stores to your computer. These so-called "conversion cookies" cease to be active after 30 days and are not used to identify you personally. If you visit certain pages of our website while the cookie is still active, we and Google know that you, as user, have clicked on ads placed on Google and were redirected to our site. Google uses the information obtained through "conversion cookies" to compile statistics for our website. These statistics tell us the total number of users who have clicked on our ad as well as which pages of our site were then accessed by each user. However, neither we nor other advertisers who use "Google-Adwords" receive any kind of information that can be used to personally identify users. You can prevent the installation of "conversion cookies" by making the appropriate change to your browser settings, for example by setting your browser so that the automatic placement of cookies is deactivated or by blocking cookies from the domain "googleadservices.com“.

You can obtain the relevant data privacy policy from Google at the following link:

https://services.google.com/sitestats/de.html

The use of Google Remarketing

On our website, we promote the service Google Remarketing belonging to the company Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hereinafter "Google". Advertisements may appear for users who have already visited our website in the past with Google Remarketing. Within the Google network, advertisements adapted to your interests can hereby be displayed on our site. Google Remarketing uses cookies for this evaluation. Cookies are small text files stored on your computer which allow the use of the website to be analyzed. This makes it possible to recognize our visitors if these sites are accessed within the advertising network of Google. In this way, advertisements can be presented within the advertising network of Google based on content which has previously been accessed on websites within the Google advertising network by visitors who are also using the Google Remarketing feature. Google does not itself collect any personal data. You can disable this feature by making the appropriate settings under http://www.google.com/settings/ads

Information/Cancellation/Deletion

On the basis of the Federal Data Protection Act, you may contact us at no cost if you have questions relating to the collection, processing or use of your personal information, if you wish to request the correction, blocking or deletion of the same, or if you wish to cancel explicitly granted consent. Please note that you have the right to have incorrect data corrected or to have personal data deleted, where such claim is not barred by any legal obligation to retain this data.

(6) Sleva platí pro všechny nabízené výrobky na našich stránkách kromě PowerBox Pro a PedalBox. Akce končí, jakmile bude spotřebován pro ni určený kontingent produktů.

Používáme cookies, abychom zajistili co nejlepší online zážitek. Pokud budete i nadále surfovat na tomto webu, souhlasíte s používáním cookies.